Projekt oraz opracowanie i przygotowanie mailingu dla Instytutu Wzornictwa Przemysłowego dotyczącego raportu „Wzornictwo e-usług. Analiza stanu wzornictwa usług świadczonych drogą elektroniczną i perspektywy ich rozwoju w Polsce”.

Zachęcamy do zapoznania się z bardzo ciekawym raportem!

Naszym zadaniem było:

  • przygotowanie projektu graficznego
  • opracowanie treści
  • zakodowanie mailingu